063. Sayı | Yaz 1998 | İslamî Hizmet Metodları

 
 • Risale-i Nur ve İhvan-ı Müslimin: İki Mektep

  Bediüzzaman Said Nursi’nin tabiriyle devrimiz cemaat devridir. Bu ifade ile günümüzdeki gelişmelerin ışığında ferdi çalışmanın pek yeterli olamayacağı anlatılmaya çalışılmıştır. Bediüzzaman eski dönemlerde cemaat olmadan da fertlerin tek başlarına insanları […]

   
 •  
 • Kur’anî Tebliğ Metodu

  “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır, onlarla en güzel şekilde mücadele et.” —Nahl Suresi, 125 İslamın bütün yönleriyle tebliğ edildiği ilk dönemi ifade eden asr-ı saadet, bütün Müslümanların identifike objesini, […]

   
 •  
 • Bir İman İnkılabı Olarak Risale-i Nur

  Biz müslümanların Batıya neler sunabileceği, İngilterede doğup büyümüş birisi olarak bana sık sık sorulur. Buna cevap vermeden önce, kendim bir soru sormak isterim: Biz Allah’a inandığımız için mi Müslümanız, yoksa […]

   
 •  
 • “Bugün Cemaatlerin Büyük Bir Kısmının Derdi, Toplumu Önemsememeleridir”

  İslami cemaatler Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış toplumsal bir olgu mudur? Yoksa bunun tarihi bir arkaplanı var mıdır? Benim incelediğim kadarıyla hepsinin tarihsel bir kökeni var, İslamın tarihsel bir din olmasından […]

   
 •  
 • Cemaat-Devlet İlişkisinde Çatışma Olgusu ve Sivil İtaatsizlik

  Batıdan göründüğünün aksine, İslam toplumlarının heterojen bir yapıya sahip oldukları muhakkak. Müslümanların İslamı algılayış biçimlerindeki bu farklılık, bazen bir çalışma unsuru olarak değerlendirilirken, bazen toptancılığa kurban edilerek yok sayılmıştır. Modern […]

   
 •  
 • İslamî Hizmet Metodları

  Bir dinin, mensupları tarafından anlaşılıp yaşanılmasının yanında başka insanlara da anlatılması/ulaştırılması dini bir zorunluluk olmanın yanında tarihsel bir gerçekliktir. İslam dini de ortaya çıkışından bu yana pek çok yorum/yöntem ile […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Hizmet Metodu

  Müceddid-i Elf-i Sânî İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârukî ders verirken diyordu: “Bütün tarikatların en mühim neticesi hakaik-ı imaniyenin inkişâfıdır.Ve birtek mesele-i imaniyenin vuzuh ile inkişâfı, bin kerâmâta ve ezvâka müreccahtır.” Hem, […]

   
 •  
 • Tebliğ ve Edebiyat

  Başlarken… Sultan Abdülmecid zamanında ilan edilen “Tanzimat Fermanı” (1839) ile sıkıntılı günler yaşayan Osmanlı Devleti, siyasi, içtimâi, edebi sahada yeni bir dönem girmişti. Tanpınar’ın ifadesiyle “Tanzimat’la birlikte imparatorluk asırlarca yaşadığı […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’a Göre Günümüzde Hizmet Metodu-Cihad-ı Mânevî: İrşad ve Tebliğ

   
 • Hizmet Metodu Olarak Cemaat ve Cemiyet

   
 • Bediüzzaman’ın Hayatında Siyaset Yoluyla İslam’a Davet Tecrübesi

   
 • İnsan İnsana Tebliğ