075. Sayı | Yaz 2001 | Ahlâk

 
 • Ahlâk

  İnsanoğlu, varoluşuyla birlikte, “ahlâkilik kaygısını” içinde taşımıştır. Kendisini “iyi” ve “kötü” olana dair sorgulamalara tabi tutarak, bunların “ne” olduğu sorusunun cevabını aramıştır. Çevresinde gördüğü insanlar ve etrafındaki fizik nesnelerle ilişki […]

   
 •  
 • “Sünnet-i Seniyye Edeptir”

  Sırat-ı müstakim şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adl ve adalete işarettir. Şöyle ki: Tagayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi […]

   
 •  
 • Kadı Iyaz ve Şifaü’ş-Şerif’i Hakkında Bir Deneme

  I- Biyografisi Iyaz b. Musa ebu’l Fazl el Yahsubi es Sebti el Maliki, meşhur ismiyle Kadı Iyaz, 1083’te Septe’de doğmuş ve özellikle fıkıh, hadis sahasında tanınmış bir İslam alimidir. Maliki […]

   
 •  
 • Müslüman Türkiye Toplumunun Ahlâkla İlişkili Pratik Sorunlarının Kökeni Üzerine

  “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (El Acluni, Keşfu’l Hafa, Beyrut: 1351, C: 1, s. 211, Had. No: 638.1) I. Giriş Günümüz Türkiye Müslümanlarının günlük hayattaki pratiklerinde iyice belirginleşen bir […]

   
 •  
 • Kötülük, Toplumsal Kötülük ve Hürriyet

  Giriş: İyi ve Kötüye Dâir Umûmî Bir Mülâhaza Ülkemizde son zamanlardaki gelişmeler, dikkatlerin, daha önceki hiç bir dönemde görülmemiş şekilde siyâsî kirlilik üzerine yoğunlaşması sonucunu hâsıl etmiş bulunmaktadır. Ülkemiz ve […]

   
 •  
 • Güzel Ahlâkı Ararken

  İnsan, insan olduğunun bilincine vardığı bütün zamanlarda ahlâkî yargılarla iç içe olmuştur. Günlük yaşantısındaki hal, hareket ve davranışlarının gerçeklere ve doğrulara uygunluğunun arayışı insan olmanın bir gereğidir. Diğer hiç bir […]

   
 •  
 • Karşılaştırmalı Ahlâk: Aristotales’in Ahlâk Felsefesi ve İslâm Ahlâk Anlayışı

  Ahlâki davranış, fıtratı icabı anlama melekesine sahip olan insanlar tarafından sergilenir ve sadece akli düşünce bağlamında anlamı olan bir sorumluluk doğurur. Çünkü ahlâki davranış sadece bir düşünce bağlamında anlamlı olan […]

   
 •  
 • Etiğin İktidarı – Ahlakın Sürgünü

  “Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey.” N.F.K. Bu yazı modern ve/veya postmodern zamanlarda ahlakın hal-i pür melalini ahlakın özel ve kamusal alandan sürgününü ve yerini etiğin […]

   
 •  
 • Düşünce Tarihinde Ahlâk Ekolleri ve Görüşleri

   
 • İslam Düşüncesinde Ahlak ve Saadet

   
 • İslam Kelamında Ahlak

   
 • Ahlak ve Değişim