091. Sayı | Yaz 2005 | Hidayet: Dine Yöneliş Zamanı

 
 • İnsanın Sapkınlığa Düşmesinin Nedenleri

  The Reasons Behind Man’s Perversity Allah İradesinin Mutlakiyeti ve İnsan İradesinin Serbestiyeti Kur'an'ı inceleyerek okuyabilen herkes, Kur'an'ın, insanın düşünce kaynaklarına hitap eden "ilahi irade" ile insanın seçme yeteneğinden (cüz'i irade-ihtiyar) […]

   
 •  
 • İnternetin Din Değiştirme Süreci Üzerindeki Etkileri

  The Effects of The Internet on The Process of Religious Conversion Hidayet ve hidayete erişme mefhumları İslam'a özgü olduğundan ve diğer dinleri küçümseme anlamı da içerebileceğinden bu yazıda daha objektif […]

   
 •  
 • Neden İslam'ı Seçiyorlar?

  Why do they choose Islam? Giriş "Ekmek kutsaldır!" derdi babam. Bir yandan yere dökülen ekmek kırıntılarını toplar, bir yandan da "Allah Firavun'un parmak uçlarını yakmayacakmış; çünkü o, ekmek kırıntılarını toplayıp […]

   
 •  
 • Risale-i Nur ve Hz. Hasan Mesleği

  Risale-i Nur and the School of Hz. Hassan Giriş İslam tarihine baktığımızda kuvvet ve şiddeti yöntem olarak seçmiş hiçbir hareketin başarılı olamadığını görüyoruz. İslam'ı temsil ve dine hizmet iddiasıyla ortaya […]

   
 •  
 • İhtidanın Özel Tarihi

  The Private History of Conversion to Islam İslam tarihi, bir açıdan, ihtidalar tarihidir. İslâm, ilk günlerinden itibaren, evvelce başka bir din veya yol üzere iken İslâm'a dönen insanların ellerinde ilerlemiştir. […]

   
 •  
 • Allah, Dinsizlik, Ateizm

  God, Irreligion, Atheism İnsanın yaratıcısını bilmesi, tanımaya çalışması, evreni ve evrende cereyan eden olayları sorgulaması, onun en aslî ihtiyacıdır. Bu arayış ve sorgulama sırasında insan yalnız bırakılmamış, insanın yardımına Hak […]

   
 •  
 • Varlık Müslimdir

  The Existence is Muslim 'Hiç görmeden inananlara ne mutlu' İncil Görmekten kasıt müşahededir. Müşahede şuhud etmedir. Şuhud iç görüştür. İçgörü ancak kalple olur. Bu hikmettendir ki, "Bunda kalp sahibi olanlar […]

   
 •  
 • "İslamiyet'e Layık Müslümanlar Olmamız Lazım"

  “We ought to be Muslims worthy of Islam” Son yıllarda, birçok sosyologun ve araştırmacının da ifade ettiği şekilde, başta Batı'da ve Amerika'da olmak üzere, tüm dünyada dine yöneliş dikkat çekmektedir? […]

   
 •  
 • İmanın Kalbe Verdiği Hidayet

   
 • İnsan İnanan Bir Varlıktır

   
 • Geçmişe Duyulan Özlem Olarak Hidayet: Büyük Misakın Uzantısı

   
 • Hidayet Kavramına Kur'anî Yaklaşım