091. Sayı | Yaz 2005 | Hidayet: Dine Yöneliş Zamanı

 
 • Varlık Müslimdir

  The Existence is Muslim 'Hiç görmeden inananlara ne mutlu' İncil Görmekten kasıt müşahededir. Müşahede şuhud etmedir. Şuhud iç görüştür. İçgörü ancak kalple olur. Bu hikmettendir ki, "Bunda kalp sahibi olanlar […]

   
 •  
 • "İslamiyet'e Layık Müslümanlar Olmamız Lazım"

  “We ought to be Muslims worthy of Islam” Son yıllarda, birçok sosyologun ve araştırmacının da ifade ettiği şekilde, başta Batı'da ve Amerika'da olmak üzere, tüm dünyada dine yöneliş dikkat çekmektedir? […]

   
 •  
 • İmanın Kalbe Verdiği Hidayet

  Guidance (Hidayath) Given By Faith to the Heart Giriş Hidayet kelimesi Arapça H-D-Y kökünden masdar olup; terim olarak dalaletten, şirk ve küfürden, haksızlık ve zulümden kurtulmak anlamına gelmektedir. İnsanın hak […]

   
 •  
 • İnsan İnanan Bir Varlıktır

  Man is a Believing Existence 1. İnsanın İnanan Yapısı İnanma insan psikolojisinin derin ve ayrılmaz bir parçasıdır. Hayatımızda pek çok davranışımız, verdiğimiz hükümler inanca dayanır. Bir hasta, doktorunun kendisini tedavi […]

   
 •  
 • Geçmişe Duyulan Özlem Olarak Hidayet: Büyük Misakın Uzantısı

  Guidance (Hidayath) as Longing for the Past: Extension of the Great Pact İslâm dini, Hıristiyanlık ve Budizm ile birlikte, teorisi ve tarihsel alışkanlığı itibarıyla, dünyanın en önde gelen tebliğci dinlerinden […]

   
 •  
 • Hidayet Kavramına Kur'anî Yaklaşım

  A Koranic Approach to the term of Guidance (Hidayath) Hidayet, lügatte lütuf ile yol göstermek, rehberlik yapmak demektir.1 Hidayet aynı zamanda hakkı hak bilmek ve ona uymak, batılı da batıl […]

   
 •  
 • Hidayet ve Aşamaları

  Guidance (Hidayath) "Hidayet", Türkçe'de doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu; "hidayete ermek" de Müslüman olmak ve İslam dinini kabul etmek anlamına gelir. Herhangi bir gayr-i müslimin -kafirin, müşrikin, münkirin- dinini […]

   
 •  
 • Hidayet

  Guidance (Hidayath) 1. Hidayet ne demektir? Fatiha Suresi'nde "İhdinâ’s-sırate’l-mustakîm!" duası bize verildiğine göre, hidâyet, Sırât-ı Mustakîm'e erişmek demektir. Bunu da Allah'tan istediğimize göre, Allah Hâdî'dir, Hidayet'in de Rabb'idir. Bâtıl Felsefe'nin […]

   
 •  
 • İslâm'ın İlk Yıllarında Hidâyet Olgusu ve Mühtedi Yahudi ve Hıristiyanlar

   
 • Postmodernizm Bağlamında "İman"ın Yeniden Keşfi

   
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam'ın Önlenemez Yükselişi

   
 • Teolojik Açıdan Hidâyet Olayının Yorumu