Posts by Mustafa Özcan

Yeni Asya Gazetesi Yazarı

 
 • İslam Tarihinin Siyasi Zaviyeden Okunması

  Reading the History of Islam from a Political Point of View Yaşadığımız çağ, bir ihya çağıdır. Yeniden İslam’a yönelme ve dönme çağıdır. Aynı zamanda bu ihya çağı, fetret çağıyla da […]

   
 •  
 • Somaliland’dan Kürtland’a

  From the Somaliland to Kurdishland Aslında tek başına da olsa, Somaliland tarihini ele aldığımız zaman karşımıza Müslümanların iki yüzyıldır yaşadıkları serencam ve geçirdikleri talihsizlik dönemi çıkıyor. Bu 200 yıllık dönem […]

   
 •  
 • Evanjelizm Penceresinden Fetret Ehline Bakış

  An Outlook to Men of Turmoil Through the Window of Evangelism Aslında ve şüphesiz birbirimize bakışımızın aynasıyızdır. Dinlerde kurtuluş meselesi de böyledir. Sözgelimi, Yahudilik başkalarına kapalı; ferd-i ferid ve ferd-i […]

   
 •  
 • Daru'l-hikmet ve Adalet-i İzafiye

  The House of Wisdom and Relative Justice Adalet ve zulmün birçok tarifi ve birçok bağlamı varsa da bunlardan en akılda kalıcılardan ve gönle hitap edicilerden birisi şudur: Adalet, fıtrata uygunluk; […]

   
 •  
 • İslami Hareketler ve İslam Devleti Mefhumu

  Islamic Movements and the Concept of Islamic State Moda tabirle söylememiz gerekirse günümüzün 'İslamcılar'ı metal yorgunu gibi devlet yorgunu düşmüş durumdalar. Günümüzde, etrafında yoğun tartışmalara yeniden dönülse de İslam'da düzen […]

   
 •  
 • Avrupa’da Tesettür Tartışmaları

  İslam Avrupa’daki tartışmaların odağında yer alıyor. Avrupa kimliği bağlamında yapılan tartışmalarda ister istemez İslam da gündeme geliyor. İslam’ın bu yaşlı kıtanın yeniden inşasında oynayacağı rol ve kazanacağı konum sürekli tartışılıyor. […]

   
 •  
 • Harb-i Umumiden Sulh-u Umumiye

  İslam hukukunun en gelişmiş kollarından birisi ibadât fıkhıdır. Muamelat hukuku da nisbeten gelişmiştir. Ama siyasi hukuk bunların gerisinde kalmıştır. Yine de Batı siyasi hukukçularıyla İslam siyasi hukukçularını birikim ve müktesebat […]

   
 •  
 • Siyer Fıkhı ve Usulü

  Bilindiği gibi peygamberimiz (s.a.v.), peygamberlik zincirinin son halkasıdır. Nübüvvet binasının son tuğlası da onunla berkemal oluyor. Nübüvvet, mütekamil bir bina olduğuna göre; peygamberlik müessesesi bir bütündür. Tecezzi kabul etmez. Peygamberler, […]

   
 •  
 • İmam Rabbani ve Bediüzzaman Vizyonuyla Siyasal İslam

   
 • Geleceği Eleme ve Geleceği Süzme Arasında: Nur Çağı veya Altın Çağ

   
 • Yeni Milenyumun Başında Ezher’in Kaybolan Rolü

   
 • Türk Müslümanlığının Dünü Bugünü