082. Sayı | Bahar 2003 | Evrensel Barışa Çağrı

 
 • Dünya Barışı İçin Yeni Bir Tarih Tasavvuru Zarureti ve Hodgson’ın Katkıları

  "Bu yerliler, dünyanın en iyi, en nazik insanları… kötülüğün ne olduğunu bilmiyorlar, çalmıyorlar, öldürmüyorlar. Komşularını kendileri kadar seviyorlar. Dünyada onlar kadar tatlı dilli insanlar yoktur. Her zaman gülüyorlar… Bunlardan çok […]

   
 •  
 • Barış Ahlâkı

  Rahibe Terasa’ya: "Dünyayı daha yaşanılacak bir yer kılmak için yapmamız gereken en önemli tek şey nedir?" diye soruyorlar. Cevabı çok kısa: "Birbirimizi bulmalıyız." Soru devam ediyor: "Birbirimizi nasıl bulacağız?" Cevap […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Savaş ve Barış

  1. Bölüm: Risale-i Nur’da Savaş Modern çağın özellikle talihsiz bir vaktinde bu panelde1 bir araya gelmiş bulunuyoruz. Barış hakkında konuştuğumuz şu anda bile, hemen yanı başımızdaki Irak üzerine bombalar yağmakta, […]

   
 •  
 • Savaşların Gizli Nedeni Toplumsal Narsisizm

  Şiddeti yok eden şiddet, yalanların en alçakçası değilse, Vehimlerin en şairanesi. Her kavganın ezeli mazereti; son kavga olmak. —Cemil Meriç Ele aldığımız konunun (barış) ne kadar canverici olduğunu (canalıcı olan […]

   
 •  
 • Global Amerikan İmparatorluğu ve Global Barış

  I. Giriş 1999 yılında Amerika’ya ilk geldiğim zamanki izlenimlerim Alexis de Tocqueville’nin (1805-1859) Amerika’daki Demokrasi kitabındaki tesbitleriyle paralellik gösteriyordu.1 Türkiye’de 28 Şubat kararlarıyla hürriyetime gelen post-modern darbenin acılarını ruhumda hissederken, […]

   
 •  
 • İslam’ın Evrensel Barışa Katkıları

  Şu anda Bağdat, yanıyor!* Bağdat’ın ateşi yüreklerimizi yakıyor! Yanan yalnız Bağdat değil, tüm İslam dünyası bir yangın yeri gibi. Hâfızalarımıza, daha çok ihtişamı, debdebesi, saltanatı, bin bir gece masalları, neşeleri, […]

   
 •  
 • Harfî Bakış ve Barış

  Barış, sosyal bir sükûnet ve sulh halidir. Bu halin temelini, elindekilerle yetinebilen fertler oluşturur. Sosyal sükûnet halini, ancak ruhen sükûnet halinde olan ve kendi sahiplik ve benlik alanını genişletmek için […]

   
 •  
 • Evrensel Barışa Doğru…

  Kâinatta asıl olan güzellik, düzenlilik ve nizamdır; yaratılmış her şey belli bir ölçü içinde hareket eder ve kendisi için yapılan programa uygun olarak hayatını devam ettirir: Gök cisimleri kendilerine çizilen […]

   
 •  
 • Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)

   
 • Evrensel Barışa Çağrı…

   
 • "Sulh-u Umumi"

   
 • İslam, Barış ve Spor