082. Sayı | Bahar 2003 | Evrensel Barışa Çağrı

 
 • "Sulh-u Umumi"

  Beşinci kuvvet: İzzet-i İslâmiyedir ki, i’lâ-yı kelimetullahı ilân ediyor. Ve bu zamanda i’lâ-yı kelimetullah, maddeten terakkiye mütevakkıf; medeniyet-i hakikiyeye girmekle i’lâ-yı kelimetullah edilebilir. İzzet-i İslâmiyenin iman ile kat’î verdiği emri, […]

   
 •  
 • İslam, Barış ve Spor

  İslam kelimesi barış, güven, esenlik anlamlarına gelen selam kökünden türemiştir. Dolayısıyla İslam dini, çatışma ve gerilim kültürünün yerine barış/uzlaşma kültürünü yerleştirerek özgürlük ve güven ortamını her yerde oluşturmayı amaçlamaktadır. Çünkü, […]

   
 •  
 • İslam’da Cihad

  Giriş Cihad, Arapça "C-H-D" "Cehd" kökünden gelir. Lügatte cehd; gayret etmek, takat yani güç yetirmek ve meşakkat çekmek gibi anlamlara gelir. Terim manası, "Bezlü’l-mechudi fi husuli’l-maksud"dur, yani maksada ve belirlenen […]

   
 •  
 • Hz. Peygamberin Bir Barış Pratiği: Hudeybiye

  Kur’an-ı Kerim’de insan, yalnızca ontolojik yönden değerlendirilen bir varlığı ifade etmez; aynı zamanda belli amaçları olan, birtakım ahlaki mükellefiyetler yüklenen ve yeryüzünün halifesi seçilen varlığı ifade eder. İnsanın özgür irade […]

   
 •  
 • Harb-i Umumiden Sulh-u Umumiye

  İslam hukukunun en gelişmiş kollarından birisi ibadât fıkhıdır. Muamelat hukuku da nisbeten gelişmiştir. Ama siyasi hukuk bunların gerisinde kalmıştır. Yine de Batı siyasi hukukçularıyla İslam siyasi hukukçularını birikim ve müktesebat […]

   
 •  
 • Sulhun Duygusal Engelleri

  Hem insanda hissiyat galip, aklın muhakemesini dinlemez. —Bediüzzaman Said Nursi, 13. Lem’a İnsanın en güçlü özelliği duygularında görülebilir. Ruhun beden ülkesinde devam etmesi de soyut ya da somut olan duygu […]

   
 •  
 • Bir Şairin Barışa Teşekkürü —Nâbî’nin Sulhiyye Kasidesi—

  17. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin yenilgilerle tanıştığı talihsiz bir dönemdir. Bu yüzyıl, yükselişin sınırlarını zirveye taşıyan cihangir devletin sarsıldığı, yenilmezliğinin kuşku uyandıracak boyutlara vardığı yüzyıldır. Osmanlı Devleti, Fazıl Ahmed Paşa zamanında […]

   
 •  
 • Dünya Barışı İçin Yeni Bir Tarih Tasavvuru Zarureti ve Hodgson’ın Katkıları

  "Bu yerliler, dünyanın en iyi, en nazik insanları… kötülüğün ne olduğunu bilmiyorlar, çalmıyorlar, öldürmüyorlar. Komşularını kendileri kadar seviyorlar. Dünyada onlar kadar tatlı dilli insanlar yoktur. Her zaman gülüyorlar… Bunlardan çok […]

   
 •  
 • Barış Ahlâkı

   
 • Bediüzzaman’ın Düşüncesinde Savaş ve Barış

   
 • Savaşların Gizli Nedeni Toplumsal Narsisizm

   
 • Global Amerikan İmparatorluğu ve Global Barış