082. Sayı | Bahar 2003 | Evrensel Barışa Çağrı

 
 • İslam’ın Evrensel Barışa Katkıları

  Şu anda Bağdat, yanıyor!* Bağdat’ın ateşi yüreklerimizi yakıyor! Yanan yalnız Bağdat değil, tüm İslam dünyası bir yangın yeri gibi. Hâfızalarımıza, daha çok ihtişamı, debdebesi, saltanatı, bin bir gece masalları, neşeleri, […]

   
 •  
 • Harfî Bakış ve Barış

  Barış, sosyal bir sükûnet ve sulh halidir. Bu halin temelini, elindekilerle yetinebilen fertler oluşturur. Sosyal sükûnet halini, ancak ruhen sükûnet halinde olan ve kendi sahiplik ve benlik alanını genişletmek için […]

   
 •  
 • Evrensel Barışa Doğru…

  Kâinatta asıl olan güzellik, düzenlilik ve nizamdır; yaratılmış her şey belli bir ölçü içinde hareket eder ve kendisi için yapılan programa uygun olarak hayatını devam ettirir: Gök cisimleri kendilerine çizilen […]

   
 •  
 • Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)

  2 Ekim 1869’da Hindistanın Porbandar kentinde doğan Mohandas "Mahatma" Gandhi, bağımsız bir Hint devleti kurma yolunda şiddet dışılık, barış ve birlik adına mücadele veren bir dava adamıdır. Gandhi ilkokula yedi […]

   
 •  
 • Evrensel Barışa Çağrı…

  Geçen sayımızda savaşsız bir dünya temennisiyle sizlere ulaşmıştık, ancak savaşın çirkin yüzünden kurtulmak mümkün olmadı. Barış dosyamızın yazılarını, komşumuz Irak’ın üzerine yağan bombaların verdiği dehşet içinde yazmak zorunda kaldık. Çocukların […]

   
 •  
 • "Sulh-u Umumi"

  Beşinci kuvvet: İzzet-i İslâmiyedir ki, i’lâ-yı kelimetullahı ilân ediyor. Ve bu zamanda i’lâ-yı kelimetullah, maddeten terakkiye mütevakkıf; medeniyet-i hakikiyeye girmekle i’lâ-yı kelimetullah edilebilir. İzzet-i İslâmiyenin iman ile kat’î verdiği emri, […]

   
 •  
 • İslam, Barış ve Spor

  İslam kelimesi barış, güven, esenlik anlamlarına gelen selam kökünden türemiştir. Dolayısıyla İslam dini, çatışma ve gerilim kültürünün yerine barış/uzlaşma kültürünü yerleştirerek özgürlük ve güven ortamını her yerde oluşturmayı amaçlamaktadır. Çünkü, […]

   
 •  
 • İslam’da Cihad

  Giriş Cihad, Arapça "C-H-D" "Cehd" kökünden gelir. Lügatte cehd; gayret etmek, takat yani güç yetirmek ve meşakkat çekmek gibi anlamlara gelir. Terim manası, "Bezlü’l-mechudi fi husuli’l-maksud"dur, yani maksada ve belirlenen […]

   
 •  
 • Hz. Peygamberin Bir Barış Pratiği: Hudeybiye

   
 • Harb-i Umumiden Sulh-u Umumiye

   
 • Sulhun Duygusal Engelleri

   
 • Bir Şairin Barışa Teşekkürü —Nâbî’nin Sulhiyye Kasidesi—