052. Sayı | Güz 1995 | Milliyetçilik

 
 • "Müsbet Milliyetçilik" var mı?

  Risale-i Nur’un gereği gibi anlaşılmasının, bazı engelleri aşmayı gerektirdiğini söylemek sanırım mümkündür. Kimi durumlarda, Risale-i Nur’u anlama yönündeki çabalar bu engellere takılır. Bu ise, eksik ve hatta yanlış anlamalara yol […]

   
 •  
 • Milliyetçilik

  Hiç kimse, kendi isteğiyle şu anda mensubu olduğu milletin bir ferdi olarak dünyaya gelmedi. Yaratıcının takdiri bizleri Türk, Kürt, Arap, Acem, v.s. kıldı. İnsanlar bundan gaflet ettiler ve kendi tercihleri […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Milliyetçilik

  Üçüncü Mebhas "Sizi tâife tâife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; tâ birbirinizi tanımalısınız ve birbirinizdeki hayatı içtimâiyeye âit münâsebetlerinizi bilesiniz birbirinize muâvenet edesiniz. Yoksa, sizi kabîle kabîle yaptım ki yekdiğerinize […]

   
 •  
 • Insanlık ve sevgi dini: İslâm

  Allah; bizim görebildiğimiz ve sezebildiğimiz varlık âleminin yüce ve tek yaratıcısıdır. Varlığı inkâr etmemize aklen imkân olmadığı için; Allah’ı şüphe edemez. Kimbilir belki aslında yokumda, düş görüyor ve kendimi var […]

   
 •  
 • Irkçılık

  İnsan, sosyal bir varlık olmak ve tarihinin bilinen en eski çağlarından beri toplu halde yaşamakla beraber, bu topluluğun "millet karakterini’ alması yakın çağın bir ürünüdür. Millet fikrinin, Fransız İnkılabı ile […]

   
 •  
 • Milliyetçiliğin Sevabı Olmaz

  Milliyetçilik kavramı bir dönemde ortaya çıkan sosyal yapılaşmanm üzerine bina edildiği, siyasal tasavvurların üzerinde oynadığı bir değer-zemin işlevi görmeye devam ediyor. Bu kavramı kategorik olârak yok saymak doğru bir anlayış […]

   
 •  
 • İnsanlar Irkıyla Mı Doğar, Irkçılığıyla Mı?

  Bir Nakaratın Düşündürdükleri Bir şahıs farz edelim: Adı Üzeyir. Otuz yaşına kadar kendisini Türk olarak bilmiş ve iyi bir Müslüman. Sonra ansızın Yahudi asıllı bir dönmenin çocuğu olduğunu öğrenmiş. Bir […]

   
 •  
 • Demokrasi, Ulusal Azınlıklar, Ümmet-Milliyet İlişkisi

  Niccolo Machiavelli Hükümdar adlı eserinde, Lerenzod de Medici’ye yazdığı sunuş yazısında "Manzara resmi yapanların dağları ve yüksek tepeleri daha iyi görmek için, alçak ovalara gitmeleri; alçaktaki yerleri görmek için de […]

   
 •  
 • Milliyetçilik ve Ümmet Kimliği

   
 • Müsbet Milliyet Yaklaşım Sürecinde Irkçılığın Profili

   
 • Irklar Ötesi Dava

   
 • Tarihin tekerrürü yahut milliyetçilikten etnik vandalizm’e