052. Sayı | Güz 1995 | Milliyetçilik

 
 • İnsanlar Irkıyla Mı Doğar, Irkçılığıyla Mı?

  Bir Nakaratın Düşündürdükleri Bir şahıs farz edelim: Adı Üzeyir. Otuz yaşına kadar kendisini Türk olarak bilmiş ve iyi bir Müslüman. Sonra ansızın Yahudi asıllı bir dönmenin çocuğu olduğunu öğrenmiş. Bir […]

   
 •  
 • Demokrasi, Ulusal Azınlıklar, Ümmet-Milliyet İlişkisi

  Niccolo Machiavelli Hükümdar adlı eserinde, Lerenzod de Medici’ye yazdığı sunuş yazısında "Manzara resmi yapanların dağları ve yüksek tepeleri daha iyi görmek için, alçak ovalara gitmeleri; alçaktaki yerleri görmek için de […]

   
 •  
 • Milliyetçilik ve Ümmet Kimliği

  Wilfred C. Smith, "İslâmi fikirlerin Müslüman ulus-devletlerin doğuşu üzerindeki etkisi, daha ziyade Müslüman (İslâm) ulusçuluğudur" der; fakat İslam ulusçuluğu ile neyi kastettiğini açıklamaz. Bu makalede, Islâm ülkelerinde görülen ve ulus-devletlerin […]

   
 •  
 • Müsbet Milliyet Yaklaşım Sürecinde Irkçılığın Profili

  Irkçılık zatında ilmi çalışmalara konu olacak bir değere sahip değildir. Ancak toplumların önemli bir problemi olma noktasında bilimsel çalışmaların ilgisine ve bilgisine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, insan millet, milliyet, ırkçılık […]

   
 •  
 • Irklar Ötesi Dava

  Her yatsı namazından sonra okuduğumuz bir aşr-ı şerif var. Hepiniz bilirsiniz. Son kısmı bir dizi dua ile ruhumuza gıda olur, kalbimizi rahatlatır. Duygularımızı ulvî gayelere yöneltir. Bu aşrın en önemli […]

   
 •  
 • Tarihin tekerrürü yahut milliyetçilikten etnik vandalizm’e

  "Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki, Nihâyet kabirleri ziyaret ettiniz." Kur’ân-ı Kerim,102/1-2. Kader ve determinizm arasındaki bağ yeterince incelenmemiş ve ele alınmamıştır. Bununla birlikte kaderin çoğu zaman determinizmi parçaladığı […]

   
 •  
 • Modern dünyanın yeni dini: milliyetçilik

  GİRİŞ BİR PERSPEKTİF ÖNERİSİ Milliyetçiliğin dönüştürücü bir güç olarak ortaya çıkışının bireyin doğuşuyla çok yakından ilişkisi vardır. Bireyin önceki bağlantılarından sıyrılıp "otonomi"sini kazanması, birleştirici ve bağlayıcı bir güç olarak dinin […]

   
 •  
 • "Ümmetin" yerine ikame edilen "millet"

  Bilindiği üzere insanoğlu diğer varlıklardan çok daha gelişkin olarak varlıklarını, kendilerini sosyalleştirebildikleri ortamlarda sürdürebilirler. Bütün sosyalleşme biçimleri, içerisinde bulunulan kültürel, psikolojik, inanç temelli, hatta coğrafi şartların etkisi çerçevesinde şekillenir. Sosyal […]

   
 •  
 • Ulus, ulusçuluk ve ulusal bütünlesme

   
 • Irkçılık, ulusçuluk, milliyetçilik ve Müslümanca tavır

   
 • "Müsbet Milliyetçilik" var mı?

   
 • Milliyetçilik