064. Sayı | Güz 1998 | Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet