064. Sayı | Güz 1998 | Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet

 
 • Dindar Cumhuriyet Arayışları

  Padişahlıkla idare edilen Osmanlı Devletinin, Hitler Almanya’sında veya Mussolini İtalya’sında olduğu gibi ırkçı bir diktatörlükle idare edildiğini söylemek tarihi realiteleri saptırmak anlamına gelir. Çünkü Osmanlı yönetim şeklinde padişahlar tamamen sınırsız […]

   
 •  
 • Siyasal Meşruluk Meselesi ve Türkiye’nin Demokratik Meşruluğundaki Sıkıntıların Tarihi Sebepleri

  İlk çağlardan beri guruplar halinde yaşamayı sürdüren insan toplulukları için, sosyal bir ortamda bulunmak bireysel bir zorunluluktur. En basitinden en karmaşık olanına kadar, ihtiyaçların karşılanması için başka bir seçenek yoktur. […]

   
 •  
 • Cumhuriyet İnsanı

  Eğer cumhuriyet fazilet rejimi ise onu yaşayacak da fâzıl bir cumhur olmalıdır. Bunlardan hangisinin diğerini doğurduğu bir tarafa bırakılırsa, bir bütünlük ve iç içelik göze çarpar. Yani fâzıl bir cumhur […]

   
 •  
 • Cumhuriyet Hukukunun Özeleştirisi

  1- Hukukun önemi Cumhuriyetle birlikte toplumsal hayatımızda yer alan inkılapların, belki de en önemlisi hukuk alanında yapılan devrimdir. Zaten diğer inkılapların fiiliyata geçmesi de yasal, anayasal bir takım hukuki tasarruflarla […]

   
 •  
 • Hürriyetin Dayanılmaz Cazibesi

  Demek iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet… —Bediüzzaman Said Nursi, Münâzarât Biz Türkiye’de yaşayanlar, yeni bir yüzyıla, geçen asırdan tevarüs ettiğimiz bir tartışma kültürüyle […]

   
 •  
 • İslam’da Hakimiyet Anlayışı ve Meşruiyet Sorunu

  Hz. Peygamber ve Raşid Halifeler dönemindeki teorik ve pratik birikimden, yeterince yararlanıldığını söyleyemeyiz. İslam siyasi düşüncesinin laboratuvarı niteliğinde olan bu dönemdeki pratikler, hilafetin saltanata dönüşmesiyle birlikte unutturulmaya çalışılmıştır. Hatta, içine […]

   
 •  
 • Hürriyet, Meşruiyet ve Cumhuriyet

  Siyasal kültürümüz içinde, cumhuriyet ve hürriyet gibi kavramların tartışılması 150 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu zaman sürecinde oluşan birikimin istenilen seviyeye ulaştığını söylemek mümkün değil. Cumhuriyetin 75. yılını doldurduğu şu […]

   
 •  
 • Ali Suavi

  1838’de Tanzimat’ın ilan edildiği yılda İstanbul’da doğan Ali Suavi, İmparatorluğun en uzun yüzyılı kabul edilen 18. yy Osmanlı tarihinin fikri, siyasi ve kültürel çalkantılarının odağında olan bir Türk aydınıdır. Ali […]

   
 •  
 • “Cumhuriyet; adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.”

   
 • İslam’da Usul-ü Meşveret ve Hürriyet

   
 • Vahşet ve Bedeviyetten Hürriyete

   
 • Meşveretten Cumhuriyete