076. Sayı | Güz 2001 | Ölüm Gerçeği

 
 • Ölüm Gerçeği

  Giriş Anadolu topraklarından önceki Türkçe’den gelen bir söz vardır: "Öceşki yok ölümle" yani ölümle mücadele edilmez, ona itiraz olmaz. Bu kesin bir gerçek. Ölümle başa çıkılamaz. Ölümün üstesinden gelinemez. O […]

   
 •  
 • “Mevt Dahi Hayat Gibi Mahlûktur; Hem Bir Nimettir”

  Furkan-ı Hakîmde, gibi âyetlerde, "Mevt dahi hayat gibi mahlûktur; hem bir nimettir" diye ifham ediliyor. Halbuki, zâhiren mevt inhilâldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hâdimü’l-lezzâttır. Nasıl mahlûk ve nimet olabilir? Elcevap: […]

   
 •  
 • Her An Gelebilecek Gerçek: Ölüm

  “Ölüm, bu âlem-i fâniden âlem-i bâkiye gitmektir. Ölüm, ehl-i hidâyet ve ehl-i Kur’an için, öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbablarına kavuşmağa vesiledir. Hem hakikî vatanlarına girmeye vâsıtadır. Hem zindan-ı […]

   
 •  
 • Ölüm Düşüncesinin Sanata Etkisi Üzerine

  Araştırmalar, en ilkel yaşam koşulları içinde bulunan toplulukların bile sanatları olduğunu göstermektedir. Tarih öncesi çağlara ait bir çok mağaralarda -Lascaux ve Altamira- türlü tekniklerle yapılmış, gerçekten şaşırtıcı ölçüde sanat değeri […]

   
 •  
 • Ölüm ve Hakkında Bazı Meseleler

  Ölümün kaçınılmazlığı insanı ve insan bilimcilerini her zaman düşündürmüş ve hayatın anlamı üzerinde araştırma yapmaya sevk etmiştir. Eğer bütün yaptıklarımız bir gün yok olup gidecekse hayatın bir anlamı olabilir mi […]

   
 •  
 • Tolstoy’da Ölüm Düşüncesi veya İvan İlyiç’in Ölümü

  Tolstoy dünya edebiyatına mal olmuş bir Rus düşünürü ve edebiyatçısı. Edebiyat merdivenlerini nesirle tırmanmış ve o yolda zirveye oturmuş bir romancı. Romanda başarılı olmuş her yazar gibi o da, hayatın […]

   
 •  
 • Divan Şiirinde Ölüm Düşüncesi

  Ölüm, insanoğlunun dünyaya gelişi ile birlikte hayat kadar önem taşıyan bir gerçeğidir. İnsanın kendisini güzel ve etkili bir biçimde ifadesi olan sanatın ve özellikle şiirin bu olguya bigane durması düşünülemez. […]

   
 •  
 • Ölüm ve İntiharın Psikodinamiği

  “Doğan bebeğin içinde ölüm var!..” —Sidharta/H. Hesse "Her ölüm erken ölümdür, Tanrım!" diyor Cemal Süreya bir şiirinde. Yıllar önce bir tıp öğrencisiyken mesleğinde başarılı bir profesör olan bir hocamın söylediği […]

   
 •  
 • Çocuk ve Ölüm

   
 • Dünyevî Hayatın En son Tadı: Ölüm

   
 • Ölüm ve Ötesi

   
 • Ölümün Soğuk ve Sıcak Yüzü