076. Sayı | Güz 2001 | Ölüm Gerçeği

 
 • Çocuk ve Ölüm

  Çocuğun içinde bulunduğu kapalı dünya gerçeği, her zaman araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Çocuğu anlamak için soru-cevap yöntemi belli bir noktaya kadar yararlı olabilmektedir; ancak yeterli olmamaktadır. Çocuğun kelime kapasitesi, soyut düşünme […]

   
 •  
 • Dünyevî Hayatın En son Tadı: Ölüm

  Gerçeğin sesi insana hep "ölüm yoktur" diye hitap eder. "Ben oyum ki, bana inanan ölümde hayat bulur. Ben ölümden sonra dirilişim; hayatım. Bana inanan hiçbir zaman ölmez; daimi ve ebedi […]

   
 •  
 • Ölüm ve Ötesi

  Ölüm haktır, canlıların bir gün son nefeslerini vermeleri inkar ve tevil edilmez bir gerçek. Ölüm, canlılarda hayat belirtilerinin ortadan kalkmasıdır ya da ölüm ruhun bedeni terk etmesidir. Ölüm gerçek olduğu […]

   
 •  
 • Ölümün Soğuk ve Sıcak Yüzü

  Ölüm Realitesi Ölüm, akıl ve şuur sahibi olarak yaratılmış, varlıkların çoğunluğu üzerinde tasarruf yetkisine sahip kılınan insanın ilgisiz kalamadığı önemli gerçeklerden birisidir. Her gün, trafik kazası, hastalık, âfet vb. sebepler […]

   
 •  
 • Kur’an Ölümden Niçin Bahsediyor?

  Türkçe’de kullanılan "ölüm" kelimesinin Arapça karşılığı "mevt"tir. Mevt kelimesinin Arap dilinin en geniş lügati sayılan Lisanü’l-Arab’ta bir çok anlamlara geldiği bildirilmektedir. Ölümün mahiyetini anlayabilmek için bu anlamların bazılarını nakletmek istiyorum. […]

   
 •  
 • Ölüm: Bir Hayat Memat Meselesi

  "Ölüm korkusu felsefenin başı ve dinlerin esasıdır." —A. Schopenhauer Bu yazıda, çoğunlukla birbirine zıt ve farklı karakterde görülen hayat ile ölüm arasındaki çelişkiler, ya da ilişkiler ele alınacaktır. Gerçekten de […]

   
 •  
 • Editorial

  İnsanın En Büyük Endişesi: Ölüm Dergimizin Güz/2001 sayısı ile yine karşınızdayız. Her mevsimin kendine özgü hatırlatmaları vardır; güz mevsimi de ihtiyarlık ve ölümü hatırlatır. Bu mevsim, milyonlarca canlının ölümü tattığı […]

   
 •  
 • Ölümün Varlık Eksenli İdraki

  "Solunum hareketlerinin gözlenmemesi, kalp ve solunum seslerinin alınamaması, pupillaların fikse dilate olması ve ekg’nin düz hat çizmesi nedeniyle hasta exitus olarak kabul edilmiştir." Bunlar bir insanın sergüzeşt-i hayat defterine hastanede […]

   
 •  
 • Ölüm Gerçeği

   
 • “Mevt Dahi Hayat Gibi Mahlûktur; Hem Bir Nimettir”

   
 • Her An Gelebilecek Gerçek: Ölüm

   
 • Ölüm Düşüncesinin Sanata Etkisi Üzerine