053. Sayı | Kış 1996 | Bilim ve Din

 
 • İnsan Bilim İslam

  İnsanın karşı karşıya olduğu iki gerçeklik vardır. Bunlardan birisi bilim adamlarının "evren" dediği, insanlarında vucutlarıyla içinde bulunduğu cismani alem, yani fizik dünyadır. Diğeri de her insanın düşündüğü, hayal ettigi, inandığı, […]

   
 •  
 • Mutlak Gerçeklik Yolunda Bilim ve Din

  Aleme gözünü açan insan kendini hayatı boyunca sürecek çözümlemelerle karşı karşıya bulur. İnsan nedir, içinde yaşanılan alem nedir, sistemli olarak işleyen bu alemin geçmişi —varsa gelecegi— ve sonu nasıl kavranılabilir? […]

   
 •  
 • Bilim ve İnanç/İmân Üzerine Felsefi Bir İrdeleme

  Giriş: Kavramlara Dair Bir Mukaddime Bilgi Bilgi, en genel ve özlü tanımıyla, bilen (süje) ile bilinen (obje, bilgi objesi) arasındaki akt’tır. Burada, konuyu gereksiz yere dagıtmamak için, içeriğinin tartışmasına girmekten […]

   
 •  
 • Bilim ve Bediüzzaman

  Çağımızın müslüman bireyleri pozitivist, materyalist ve darvinist bilgi teorileri ve eğitim sistemleri ile kafaları yıkana yıkana kendi öz referans kaynaklarının sunduğu orjinal anlayış ve kavrayıştan önemli ölçüde uzaklaşmışlardır. Bu uzaklaşmanın […]

   
 •  
 • Bilim Üzerine Bir Deneme

  1815 yılında Humphrey Davy "Madencinin Emniyet Lambası" adını verdiği buluşunu ilân etti. Şüphesiz bu icat tamamen bilimsel ve başarılı bir araştırmanın sonucuydu.Davy’nin hayat hikayesini yazanlardan J.A. Paris bu başarılı araştırmayı […]

   
 •  
 • Postmodern Bağlamda Bilim – Din İlişkisi

  Ne bilim belli bir bilim felsefesinin lekelindedir, ne de insan ve doğa ve de uçsuz bucaksız evren. anlaşılması için bilimin tekelinde olmak zorundadır! Yaşananın anlaşılıp açıklanması için (adına bilimsel diyelim, […]

   
 •  
 • Bilime Nasıl Bakmalı?

  Sahibinden Kaçmış Bir Kölenin Öyküsü Köprü’nün bir önceki sayısında Risale-i Nur’un milliyetçiliğe bakışını yorumlamaya çalışırken, Risale-i Nur’u anlamada karşılaşılan bazı engellere de değinmiştik. Milliyetçilik konusunu Risale-i Nur’un bakış açısıyla değerlendirmemize […]

   
 •  
 • Bilim ve Din

  Bilim ve din ikilisi arasındaki ilişkinin uzunca bir zamandır (yaklaşık bir yıldır) —adı konulmamış olsa bile— Müslüman ve özellikle Hıristiyan düşünürlerin fikir dünyasında önemli bir yer işgal ettiğini görüyoruz. Bilim-din […]

   
 •  
 • Fahreddin-i Râzi

   
 • "Hüccet-ül İslam" İmam-ı Gazzali

   
 • Tümevarım problemine bir çözüm önerisi "Tabiat Kanunları" ve "İlliyet"

   
 • Risâle-i Nur’da Bilim ve Din