057. Sayı | Kış 1997 | Hoşgörü: Nereye Kadar?

 
 • Hoşgörünün Adresi

  Her bir insanın, hayat yolculuğu içinde yüz yüze geldiği en can alıcı sorulardan biri, belki de birincisi, hayatını hangi eksende yaşayacağıdır. Hayatının mihverinde ne olacaktır? Kime göre, neyi esas alarak, […]

   
 •  
 • Nereye kadar hoşgörü?

  Seksenli yıllarda "sivil toplum" tartışmalarıyla başlayan bir süreçti… Her ne kadar, birileri bu kavramı idealize ederken "ümmetten sivil topluma, kuldan bireye" altbaşlığıyla muradlarının ne olduğunu açıkça ifade ediyorlardı. Yine de, […]

   
 •  
 • Müslümanca Tavır Alış Üzerine Bir Deneme

  "Sırtındaki akrebi gösteren kardeşine kızılmaz ve kızılmamalı" a. Ülke insanlarının ortak değer yargılarının ve temel birleştirici unsurlarının bir kısım insanların-fırkaların tekeline geçmesi siyasî ve içtimaî işleyişin en önemli müşküllerindendir. Genelde […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “İktisat” Bir Giriş Denemesi

  Said Nursî’nin gerek Eski Said döneminde, gerek Yeni Said olarak ortaya çıktığı 1920’ler ve sonrasında yazdığı makale ve risalelere bakıldığında, onun Osmanlının son döneminde “İslâmcılık” diye tanımlanan akımdan ayrı tutulması […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da "Hoşgörü" Ölçüleri

  Ferd, mütekellim vahde olsa; müsamahası, fedakârlığı amel-i salihdir. Mütekellim maa’l-gayr olsa hiyanet olur. Sünuhat, s. 20 Şark husumeti, İslam inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garb husumeti, İslamın ittihadına, uhuvvetin […]

   
 •  
 • Hoşgörülemeyen "Hoşgörü"yle Bir Diyalog Denemesi

  Hoşgörü ve diyalog kavramları öteden beri muhtelif vesilelerle dile gelen iki önemli kavram. Ama nedense derinliği basitliğine kurban giden iki kavram olan hoşgörü ve diyalogun ne tür bir teorik arkaplana […]

   
 •  
 • Din ve "Zorlama"

  A – Din ve “zorlama” Cenab-ı Hakk’ın insanlık için seçtiği nihai din İslâm’ın uygulanması için takip edilen usuller zaman içinde değişik tartışmalara mevzu olmuştur. Dinin ve imanın mahiyetleri, Kur’ân’ın ilk […]

   
 •  
 • Hoşgörünün Değer Boyutu

  Olumlu Tutum Olarak Yaşadığımız çağın son kesitinde hoşgörünün fert ve toplumlar açısından daha ıztırarî olduğu söylenebilir. Çağın insanı, sıcak ve soğuk savaşların ve şiddet uygulamalarının öldürücü etkilerini iliklerine kadar hissetmenin […]

   
 •  
 • Hoşgörü: Kim, Kime, Niçin?

   
 • Kâfirlere, Ehl-i Kitaba Ve Müslümanlara Karşı Hoşgörü Nasıl Olmalı?

   
 • Gazalî ve Bediüzzaman’da "Hoşgörü" ve "Tahammül"

   
 • Barış, Kardeşlik ve Hoşgörünün Esasları Üzerine