057. Sayı | Kış 1997 | Hoşgörü: Nereye Kadar?

 
 • Barış, Kardeşlik ve Hoşgörünün Esasları Üzerine

  I. Giriş İnsanlığın yeni bir yüzyıla girmeye hazırlandığı şu zamanda “barış, kardeşlik ve hoşgörüyü” tartışmak ilginç olduğu kadar düşündürücüdür. Zira kin, nefret, düşmanlık ve hoşgörüsüzlüğün sonucu olan savaşlar, çatışma ve […]

   
 •  
 • Toplumsal Barışın İlk Şartı: İnanca Saygı

  Her bir insanın gerek kişisel hayatını düzenlemesinde, gerek toplumsal hayatın oluşturulmasında, belki en belirleyici soru şudur: Kuralı kim koyacak? Bu soru, insanın varlık anlayışı, kâinatı yorumlayışı, dünya ve hayat görüşü […]

   
 •  
 • Hoşgörü Üzerine

  Herşeyin olduğu gibi; “hoşgörü” kavramının anlamını da Kur’ân-ı Kerîm ile belirlememiz gerekir. “Mîzan”ı veren de Allah’tır. Terazinin bir kefesine hoşgörü kavramını koyarken, diğer kefeye ancak ilâhî mührü taşıyan ölçü araçlarını […]

   
 •  
 • Hoşgörünün Adresi

  Her bir insanın, hayat yolculuğu içinde yüz yüze geldiği en can alıcı sorulardan biri, belki de birincisi, hayatını hangi eksende yaşayacağıdır. Hayatının mihverinde ne olacaktır? Kime göre, neyi esas alarak, […]

   
 •  
 • Nereye kadar hoşgörü?

  Seksenli yıllarda "sivil toplum" tartışmalarıyla başlayan bir süreçti… Her ne kadar, birileri bu kavramı idealize ederken "ümmetten sivil topluma, kuldan bireye" altbaşlığıyla muradlarının ne olduğunu açıkça ifade ediyorlardı. Yine de, […]

   
 •  
 • Müslümanca Tavır Alış Üzerine Bir Deneme

  "Sırtındaki akrebi gösteren kardeşine kızılmaz ve kızılmamalı" a. Ülke insanlarının ortak değer yargılarının ve temel birleştirici unsurlarının bir kısım insanların-fırkaların tekeline geçmesi siyasî ve içtimaî işleyişin en önemli müşküllerindendir. Genelde […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “İktisat” Bir Giriş Denemesi

  Said Nursî’nin gerek Eski Said döneminde, gerek Yeni Said olarak ortaya çıktığı 1920’ler ve sonrasında yazdığı makale ve risalelere bakıldığında, onun Osmanlının son döneminde “İslâmcılık” diye tanımlanan akımdan ayrı tutulması […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da "Hoşgörü" Ölçüleri

  Ferd, mütekellim vahde olsa; müsamahası, fedakârlığı amel-i salihdir. Mütekellim maa’l-gayr olsa hiyanet olur. Sünuhat, s. 20 Şark husumeti, İslam inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garb husumeti, İslamın ittihadına, uhuvvetin […]

   
 •  
 • Hoşgörülemeyen "Hoşgörü"yle Bir Diyalog Denemesi

   
 • Din ve "Zorlama"

   
 • Hoşgörünün Değer Boyutu

   
 • Hoşgörü: Kim, Kime, Niçin?