069. Sayı | Kış 2000 | İnsanlığın En Uzun Yüzyılı

 
 • Bir Dönüşüm Zamanı Olarak Yirminci Yüzyıl

  Zamanı yüzyıllık bölümlere ayırmanın, olayları kronolojik sıraya göre birbirine karıştırmadan anlamaktan başka fazla bir önemi yoktur. Ancak yüzyıl, binyıl gibi bir zaman diliminin başına gelindiğinde insanları gizemli bir anlamlandırma çekmektedir. […]

   
 •  
 • Beşeri Yaşama Devirleri; Muhtasar Dünya Tarihi

  Giriş Üçüncü bin yıla girerken, dünyayı, insanlığı, İslam alemini ve Türkleri neler bekliyor? İyiye mi yoksa kötüye mi gidiyoruz? Bunlara sağlıklı ve gerçekçi cevaplar verebilmek için, öncelikle genel eğilim ve […]

   
 •  
 • Dünya ve Türkiye Nasıl Bir Yüzyıla* Hazırlanıyor?

  İnsanlık tarihinin asırlar boyu süren gidişatının hızlı bir değişime uğramasına neden olan bir asrın üzerinden geçtik. Yaşadığımız yüzyılın ürettiği akımlar, tarihsel geçmişi kökten değiştirebildiği gibi, doğdukları dönemi de değiştirip dönüştürecek […]

   
 •  
 • Küresel Köyün Kavalcısı: Medya

  Sona ermekte olan 20. asır için pek çok nitelemeler yapılmıştır. Bunların içinde herhalde en yaygın olanı, “enformasyon çağı” veya “iletişim çağı” tanımlamalarıdır. Buna bağlı olarak son dönemde “enformasyon toplumu” kavramı […]

   
 •  
 • 21. Yüzyıla Girerken Din ve Manevi Değerler

  Yaşlı gezegenimiz yeni bir yüzyıla doğru hızla ilerlerken, çok ilginç ve dikkat çekici gelişmelere de şahit olmaktadır. Bu olguyu, insanların/insanlığın tüm dünyada dini ve manevi değerlere yönelmesi olarak açıklamak mümkündür. […]

   
 •  
 • İkibin Yılda Bilim

  İki bin yılda bilim, varlıkları tanıyıp anlamlandırma açısından önemli atılımları gerçekleştirdi. Şahsi hayatlar ve içtimai hayatlar yeniden şekillendi. “Kur’an-ı Hakîm’in hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikmeti”1 bütün asırlar boyunca insanlığın kainatı […]

   
 •  
 • İnsanı Yaralayan Binyıl

  1. İnsan ve Zaman Yeni yüzyıl, daha güneşi doğmadan dünya ehlini etkilemeye başladı. Asrın ilk ışıklarıyla insanlar bütün dert ve elemlerinden kurtulup yeniden doğacaklarmış gibi bir yanılsama hükmediyor. Aslında bu […]

   
 •  
 • İnsanlığın En Uzun Yüzyılı

  İnsan zihninin değişen olayları kolaylıkla algılayabilmesi için zaman, değişik kültür gruplarınca, değişik şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan birisi de Gregoryen takvimine göre yapılmıştır. Hz. İsa’nın doğduğu varsayılan MS. 1 yılını ilk […]

   
 •  
 • Kapağı Altında Ezilen Bir Kitaba Dair Notlar

   
 • “Türk Müslümanlığı” Üzerine Düşünceler

   
 • Kutsî Kaynaklarda Eğitim Teknolojisi ve Metodları

   
 • “Devletler, Milletler Muharebesi, Tabakat-ı Beşer Muharebesine Terk-i Mevkî Ediyor.”