069. Sayı | Kış 2000 | İnsanlığın En Uzun Yüzyılı

 
 • Geleceği Eleme ve Geleceği Süzme Arasında: Nur Çağı veya Altın Çağ

  Al-i İmran Suresi 140. ayetinde mealen: “Biz o günleri insanlar arasında döndürüp, dolaştırırız…” buyuruluyor. Bu ayet doğrultusunda veya kelamullahın yorumu bağlamında “el harbu sicalün: Yevmün leke ve yevmün aleyke” denmiştir. […]

   
 •  
 • İnsan ve Ekonomi Üzerine

  Ekonomi ve Rasyonellik 21. yüzyıla girerken tarihi mirasın, insanı nereden nereye getirdiğini, değişik düşünce ve disiplinlerdeki karşılığını aramak, hepimizin hakkı olmalıdır. İnsanı ‘varlıkların en şeriflisi’ sayan dinsel tanımdan, ‘insan düşünen […]

   
 •  
 • Bilgi, Medeniyet ve İslam

  Yirminci Yüzyılda İslam Medeniyeti İnsanlık tarihi bir bütün olarak devam ediyor olmasına rağmen, bu tarih içinde sanki kesintili olarak ortaya çıkan ve devamlılık arzetmeyen birtakım yüksek kültürler müşahede etmekteyiz. Medeniyet […]

   
 •  
 • Bir Dönüşüm Zamanı Olarak Yirminci Yüzyıl

  Zamanı yüzyıllık bölümlere ayırmanın, olayları kronolojik sıraya göre birbirine karıştırmadan anlamaktan başka fazla bir önemi yoktur. Ancak yüzyıl, binyıl gibi bir zaman diliminin başına gelindiğinde insanları gizemli bir anlamlandırma çekmektedir. […]

   
 •  
 • Beşeri Yaşama Devirleri; Muhtasar Dünya Tarihi

  Giriş Üçüncü bin yıla girerken, dünyayı, insanlığı, İslam alemini ve Türkleri neler bekliyor? İyiye mi yoksa kötüye mi gidiyoruz? Bunlara sağlıklı ve gerçekçi cevaplar verebilmek için, öncelikle genel eğilim ve […]

   
 •  
 • Dünya ve Türkiye Nasıl Bir Yüzyıla* Hazırlanıyor?

  İnsanlık tarihinin asırlar boyu süren gidişatının hızlı bir değişime uğramasına neden olan bir asrın üzerinden geçtik. Yaşadığımız yüzyılın ürettiği akımlar, tarihsel geçmişi kökten değiştirebildiği gibi, doğdukları dönemi de değiştirip dönüştürecek […]

   
 •  
 • Küresel Köyün Kavalcısı: Medya

  Sona ermekte olan 20. asır için pek çok nitelemeler yapılmıştır. Bunların içinde herhalde en yaygın olanı, “enformasyon çağı” veya “iletişim çağı” tanımlamalarıdır. Buna bağlı olarak son dönemde “enformasyon toplumu” kavramı […]

   
 •  
 • 21. Yüzyıla Girerken Din ve Manevi Değerler

  Yaşlı gezegenimiz yeni bir yüzyıla doğru hızla ilerlerken, çok ilginç ve dikkat çekici gelişmelere de şahit olmaktadır. Bu olguyu, insanların/insanlığın tüm dünyada dini ve manevi değerlere yönelmesi olarak açıklamak mümkündür. […]

   
 •  
 • İkibin Yılda Bilim

   
 • İnsanı Yaralayan Binyıl

   
 • İnsanlığın En Uzun Yüzyılı

   
 • Kapağı Altında Ezilen Bir Kitaba Dair Notlar