069. Sayı | Kış 2000 | İnsanlığın En Uzun Yüzyılı

 
 • 21. Yüzyıla Girerken Din ve Manevi Değerler

  Yaşlı gezegenimiz yeni bir yüzyıla doğru hızla ilerlerken, çok ilginç ve dikkat çekici gelişmelere de şahit olmaktadır. Bu olguyu, insanların/insanlığın tüm dünyada dini ve manevi değerlere yönelmesi olarak açıklamak mümkündür. […]

   
 •  
 • İkibin Yılda Bilim

  İki bin yılda bilim, varlıkları tanıyıp anlamlandırma açısından önemli atılımları gerçekleştirdi. Şahsi hayatlar ve içtimai hayatlar yeniden şekillendi. “Kur’an-ı Hakîm’in hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikmeti”1 bütün asırlar boyunca insanlığın kainatı […]

   
 •  
 • İnsanı Yaralayan Binyıl

  1. İnsan ve Zaman Yeni yüzyıl, daha güneşi doğmadan dünya ehlini etkilemeye başladı. Asrın ilk ışıklarıyla insanlar bütün dert ve elemlerinden kurtulup yeniden doğacaklarmış gibi bir yanılsama hükmediyor. Aslında bu […]

   
 •  
 • İnsanlığın En Uzun Yüzyılı

  İnsan zihninin değişen olayları kolaylıkla algılayabilmesi için zaman, değişik kültür gruplarınca, değişik şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalardan birisi de Gregoryen takvimine göre yapılmıştır. Hz. İsa’nın doğduğu varsayılan MS. 1 yılını ilk […]

   
 •  
 • Kapağı Altında Ezilen Bir Kitaba Dair Notlar

  Hulki Cevizoğlu, Nurculuk, Dünü Bugünü, Beyaz Yayınları, İstanbul, 1999. 575 Sayfa. Yeni bir kitap alırken dikkat edeceğimiz noktalar, kitabın yazarı hakkındaki bilgimiz, kitabın başlığı, arka kapaktaki tanıtım yazısı, içindekiler bölümü, […]

   
 •  
 • “Türk Müslümanlığı” Üzerine Düşünceler

  Giriş Köprü’nün Bahar 1999 sayısının dosya konusu olan “Türk Müslümanlığı” kavramı hakkında bir yazı kaleme almayı o zaman düşünmüş ve bazı notlar almıştım. Ancak çalışmam sırasında, ortaya koyacaklarımı yeterince açık […]

   
 •  
 • Kutsî Kaynaklarda Eğitim Teknolojisi ve Metodları

  Giriş Eğitim, insan psikolojisinin farklı yansımaları arasında, ‘ihtiyaç’ olma bakımından ortak bir temsili noktaya sahiptir. İletişim esasına dayalı olarak eğitim, insan tabiatından gelen köklü isteklere ve bu isteklerin öngördüğü faaliyetlere […]

   
 •  
 • “Devletler, Milletler Muharebesi, Tabakat-ı Beşer Muharebesine Terk-i Mevkî Ediyor.”

  Ehl-i dünyanın ve maddî tarihin nazarıyla, nev-i beşerin hayat-ı içtimâiyesi noktasında bakılsa, görülüyor ki hayat-ı içtimâiye-i siyâsiye îtibâriyle, beşer, birkaç devri geçirmiş. Birinci devri vahşet ve bedevîlik devri, ikinci devri […]

   
 •  
 • İnsanlığın İhtiyacı Nedir: Yeni Bir Milenyum mu, Yeni Bir Medeniyet mi?

   
 • Geleceği Eleme ve Geleceği Süzme Arasında: Nur Çağı veya Altın Çağ

   
 • İnsan ve Ekonomi Üzerine

   
 • Bilgi, Medeniyet ve İslam