Posts by Editör

 
 • Çağımızın Sorunlarına Çözüm Arayışları ve Said Nursi Modeli İnsan, İman, Ahlak, Gençlik, Kadın ve Aile

  İnsanlık tarihinin en buhranlı dönemlerinden birini yaşadığımız pek çok düşünür tarafından dile getirilmektedir. Teknolojiyle birlikte hızla değişen sosyal olgular, başta insan ve gündelik hayat olmak üzere, toplumların siyasal, ekonomik ve […]

   
 •  
 • İBADET

  Kur’an’ın dört esasından biri olarak kabul edilen ibadet, İslami literatürde mükellefin Allah’a karşı duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak O’nun rızasına uygun davranma çabasını gösteren iradi davranışları ifade eder. Her […]

   
 •  
 • İttihad-ı İslam

  İttihad-ı İslam, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis ederek İslâm'ın toplumun iktisadî, siyasî, sosyo-kültürel her alana hâkim olmasını amaçlayan bir fikirdir. Batı karşısında geri kalmışlıktan kurtulmak amacına yönelik bir çözüm […]

   
 •  
 • Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisat Görüşü – II

  Dünyada ve ülkemizde büyük sarsıntılara sebep olan küresel ekonomik krizle ilgili yapılan değerlendirmeler göz önüne alındığında, krizin ekonomik alanlardan başka ontolojik, sosyo-politik, felsefi, dini ve ideolojik birçok alana işaret ettiği […]

   
 •  
 • Küresel Kriz ve Said Nursi’nin İktisat Görüşü

  Dünyada ve ülkemizde çok önemli değişikliklere sebep olması beklenen küresel bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu krizin sonuçlarıyla birlikte nedenlerini de ortaya koymak insanlığın geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Genel […]

   
 •  
 • Demokrat Anayasa Arayışları

  Türkiye’nin ciddi bir anayasa problemi olduğu, son dönemlerde “yargı-siyaset-ordu” üçgeninde yaşanan yıkıcı ve büyük tartışmalarla bir kez daha açığa çıktı. Anayasa Mahkemesi’nin 367, başörtüsü ve kapatma davasıyla ilgili verdiği kararlar […]

   
 •  
 • Türkiye’nin Demokrasi Süreci

  “Türkiye’nin demokrasi süreci”ni tartışmaya açtığımız bir önceki sayıda Bediüzzaman’ın meşrutiyet-cumhuriyet, demokrasi ve hürriyet kavramlarına getirdiği orijinal yorumlara dikkat çekmiş ve “Meşrutiyet, cumhuriyet ve demokrasi kavramları ne anlama gelmektedir? Türkiye demokrasisinin […]

   
 •  
 • Türkiye’nin Demokrasi Süreci

  Siyasal kültürümüz içinde, cumhuriyet (meşrutiyet), demokrasi ve hürriyet gibi kavramların tartışılması 150 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Buna rağmen bu süreçte oluşan birikimin istenilen seviyeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. “Hürriyet”in ilanı […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Dili

   
 • Sevgi

   
 • Türkiye’de Fikir Dergiciliği ve Köprü

   
 • Kamusal Alan